Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sendang Berikan Layanan Pendampingan Ikrar Wakaf

Penyuluh Agama Islam terus gencar melakukan pendampingan ikrar wakaf. Hal ini sejalan dengan peran Penyuluh Agama Islam bidang wakaf dengan tugas melayani masyarakat yang melakukan wakaf.

“Mendampingi ikrar wakaf merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sendang kepada masyarakat” terang Ahmad Nurkhojin.

Ahmad Nurkhojin menjelaskan bahwa ikrar wakaf merupakan salah satu rukun wakaf. Ikrar wakaf merupakan bukti nyata telah terjadinya transaksi penyerahan harta wakaf yang sah menurut hukum syari’at Agama Islam dan secara resmi menurut Ketentuan undang-undang Hukum Republik Indonesia. Akan tetapi, menurut laki-laki yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat ini, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tata cara pelaksanaan ikrar wakaf.

“Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sendang memberikan informasi kepada wakif (red: orang yang berwakaf) yang sedang mengurus administrasi wakaf di KUA (red: Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sendang tentang tata cara pelaksanaan ikrar wakaf” tutur Ahmad Nurkhojin.

Seperti pada Jum’at (25/9), Ahmad Nurkhojin melakukan pendampingan ikrar wakaf di KUA Kecamatan Sendang. Sebelum pelaksanaan ikrar wakaf tersebut, Ahmad Nurkhojin sempat memberikan pengarahan tata cara pelaksanaan ikrar wakaf kepada wakif sesuai dengan UU Nomor 41 tahun 2004 yaitu ikrar wakaf sebagai pernyataan yang diucapkan oleh seorang wakif baik secara lisan ataupun tulisan kepada orang yang menerima wakaf (nadzir) dan dihadapan Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPAIW) serta dua orang lainnya sebagai saksi, ketika wakif akan melakukan wakaf.

Ahmad Nurkhojin berharap pelayanan pendampingan ikrar wakaf yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sendang bisa membantu para wakif dalam menunaikan rukun wakaf. (Puspita Hanum)